Kui laps on kaotanud lähedase:

Laste lein on erinev täiskasvanutest - sageli varjatud, kuid mõjutab lapsi enamasti pikka aega.

Surma mõistest arusamine on vanuseliselt erinev. Mitte kunagi pole laps liiga väike, et tajuda muutusi enda ümber, kui ta on kaotanud  lähedase.

Lastel ei ole sõnu  või nad ei oska neid leida oma uute ja väga segaste raskete tunnete kirjeldamiseks. Seetõttu on täiskasvanutel neid  keeruline mõista.

Sageli jäävad leinavad lapsed üksi - täiskasvanud on hõivatud oma tunnete ja tegevustega, lapsed aga ei oska või ei julge abi küsida.  Ka täiskasvanute reaktsioonid, mida lapsele ei seletata, võivad olla tema jaoks väga hirmutavad. Ole lapsega koos, räägi ja seleta! Ta vajab sind!

Leinaga toimetulekuks vajab laps eelkõige turvalisust, mõistmist ja võimalust oma mõtteid ja tundeid sobival ning  eakohasel viisil väljendada.

Leina ja surma teemat tuleb lapsega käsitleda eakohaselt, ilma varjamisteta ja  ta ettevalmistatult  rituaalidesse kaasata  (võtta kaasa matustele).

Laste leina puhul on hea konsulteerida spetsialistiga, kes oskab anda nõu ja aitab lapsega toimuvat mõista.