Leinanõustamine  70€ (50-60 min)

                /kaotuse järgne psühholoogilise toe pakkumine lähedase kaotanud lastele ja noortele, nende pereliikmetele/

                = Tallinnas, Tartus, Pärnus, Raplas             

Psühhosotsiaalne nõustamine 70€ (50-60 min)

                /akuutse kriitilise sündmuse järgne individuaalne psühholoogiline tugi/

                = Tallinnas, Tartus, Pärnus, Raplas

Psühhoteraapia 120€ (60-90 min)                = Tallinnas

Kliinilise psühholoogi vastuvõtt 90€ 

                = Tartus ja Tallinnas

Mänguterapeudi vastuvõtt 35-50 minutit - 40€ / seanss

/ Mänguteraapiat kasutatakse 3-14 aastaste lastega. Teraapiline mäng pakub lastele võimalust neile kõige omasema tegevuse ehk mängimise kaudu uurida, analüüsida ja lahendada elus esinevaid raskusi. Mängu abil on võimalik aidata lapsel toime tulla näiteks leina, väärkohtlemise, hirmude, pereprobleemide, haiguse, ebakindluse vms eluraskusega /

= Tallinnas

Leina grupitöö 150€ (45min, grupi suurus 4-8 last)

                / piirkondlik /

Muude teenuste puhul on hinnad kokkuleppelised ja/või koostöös partneritega ka võimalusel tasuta (KOV, Sotsiaalkindlustusamet, erinevad teenuseid pakkuvad projektid, sihtotstarbelised annetused jm)

                = vahetu kriisisekkumine, grupitööd (nn. väljaelamisvestluste korraldamine)

                = laste ja noorte osalemine leinatoetuslaagrites

                = laste ja noorte osalemine leinatoetus- ja traumafokusseeritud gruppides

                = grupitööd lastevanematele

                = koolitused ja supervisioonid