Traumaatilise sündmuse järgselt (ka sündmuse pealtnägemisel!!!) võib lapsel tekkida:

 • soov juhtunust pidevalt rääkida ja küsida
 • korduvad juhtunuga seotud mängud
 • regressiivne käitumine (muutumine titamaks, tagasiminek kõne arengus, pöidla imemine, püksi pissimine, öine voodisse pissimine jne)
 • klammerduv käitumine
 • ebameeldivad unenäod, hirm tundmatu ees
 • hirm õnnetusega seotud asjade, kohade, juttude ees
 • endassesulgumine, apaatsus
 • ülierutuvus, püsimatus, rahutus
 • ärrituvus, jonnimine, vihapursked
 • muutused söömisharjumustes
 • mitmesugused valud