Kuidas vanem saab oma last aidata?

Kool ja õpetaja aitavad last koolipäeval. Oluline on, et seda  toetust jätkuks ka kodus. Lapse turvatunde taastamiseks ja tõhusamaks kriisi ning kaotusega toimetulekuks on tähtis kodu ja kooli koostöö.

Alljärgnevalt on toodud olulisemad käitumisjuhised, mida kool ja õpetaja võivad vanematele jagada.

 • Püüdke last eemale hoida ja kaitsta infoallikate eest, mis traumat meenutavad. Uudiseid raadiost ja TV-st on soovitav jälgida koos lapsega ning kuuldu-nähtu üle hiljem arutledes ja vajadusel juhtunut selgitades. Vältida laste juuresolekul täiskasvanutevahelist arutelu. Leida aega lastega juhtunust rääkida ja oma tundeid kirjeldada. Tähtis on arvestada ealisi iseärasusi laste kriisireaktsioonides ning vastavalt sellele ka sündmust käsitleda.
 • Säilitage pere rutiinid, eriti seoses söömise, puhkuse ja vaba aja harrastuste osas. Veenduge, et teie laps sööb korralikult ja puhkab piisavalt. Oluline on talle olla koos sõpradega, kes on toetavad ja talle tähtsad.
 • Kui võimalik, siis vältige pereliikmete lahusolekuid,.
 • Tehke koos midagi meeldivat: lugege raamatut, kuulake muusikat, jalutage jne. Sageli aitab lapsi päevikusse oma mõtetest ja tunnetest kirjutamine. Julgustage neid seda tegema.
 • Olge tähelepanelik lapse agressiivse või ennastkahjustava käitumise suhtes. Pange sellele kiiresti ja selgelt piir. Kui selline käitumine on süvenev, siis pöörduge abi saamiseks spetsialisti poole.
 • Olge kannatlik nii oma lapse kui iseenda suhtes. Andke oma perele aega juhtunuga toimetulekuks. Leidke viisid, kuidas oma lapsele kinnitada, et te temast hoolite, teda armastate.

Pea meeles: laps tõlgendab olukordi vastavalt vanemate reaktsioonidele!

Pöördu vajadusel spetsialisti poole

Leinaga toimetulek võib olla pikk ja raske protsess ja seda ei pea taluma üksi. Paljud leiavad  tuge pereliikmetelt,  sõpradelt  või kolleegidelt, kuid võimalik on ka spetsialistidelt abi saada.

Sul on oluline  teada, et abi otsimine ja vastuvõtmine  ei ole märk Sinu nõrkusest, vaid võimalus kergendada oma olukorda.

Mõned soovitused lapsevanemale juhtunust rääkimiseks:

 • Kuula ja aktsepteeri lapse tundeid
 • Anna ausaid, lihtsaid ja lühikesi vastuseid nende küsimustele
 • Tee kindlaks, et laps saab aru sinu vastusest ja selle mõttest
 • Kasuta sõnu või fraase, mis ei aja last segadusse või ei pane last tundma, et maailm on veel rohkem hirmutav
 • Loo võimalusi, kus lapsed saaksid üksteisega rääkida sellest, mis juhtus ning sellega seotud tunnetest
 • Juhul, kui sa tunned, et oled liiga häiritud ja ei taha sündmusest rääkida, võid võtta „aja maha“ ja paluda usaldusväärsel perekonnasõbral lapsele sündmusest rääkida.
 • Kui lapsed küsivad mingit küsimust ikka uuesti ja uuesti, siis on see sellepärast, et nad püüavad juhtunust aru saada. Nad püüavad aru saada sellest segadusest ja kaosest, mis järsku nende maailma valitseb. Nooremad lapsed ei saa aru, et surm on lõplik. Oma küsimusega nad ootavad, et kõik on varsti jälle normaalne, nii nagu enne.
 • Kui laps tunneb süütunnet, siis lase tal seletada, mida ta teab juhtunu kohta. Kuula tähelepanelikult, kas ta tunneb ka vastutust mõnele osale kirjeldusest. Seleta situatsiooni fakte ning rõhuta, et mitte keegi, ilmaski mitte laps ei oleks saanud sündmust ette näha.
 • Isegi kui sa ise tunned, et maailm pole ohutu koht, tuleb lapsele kinnitada: „sündmus on läbi. Nüüd teeme kõik, mis võimalik, et oleks taas ohutu ja me saame üksteisele toeks olles juhtunuga hakkama“.
 • Tuleb tähele panna, kui lastel on küsimusi ja nad tahavad rääkida.
 • Ole eriti armastav ja toetav; lapsed vajavad sind sellisel ajal.

Laste kuulamisel pea meeles:

 • Luba lapsel rääkida, kui ta seda soovib.
 • Võta lapse juttu tõsiselt. Ole valmis kuulama ka kõige hullemat.
 • Õpi taluma vaikust ja pisaraid.
 • Pööra tähelepanu sellele, mida laps ütleb. Ära mõtle võimalikele vastustele enne, kui ta on lõpetanud oma jutu.
 • Lapsel on vaja rohkem aega.
 • Lapsel on vaja abi enda väljendamiseks, nad vajavad sõnu. Aita teda.
 • Lapsel on vaja eakohaseid selgitusi.
 • Laps soovib  ikka ja jälle küsimusi esitada. Ole kannatlik ja valmis vasta.