• Laste ja Noorte Kriisiprogrammi laagrid ja programm on mõeldud kooliealistele lastele ja noortele (vanus 7 kuni 18), kes on viimase kahe aasta jooksul kaotanud lähedase pereliikme. Ühe laagritsükli jooksul pakume neile lastele kolme leinatoetuslaagrit: 8-päevast suvelaagrit augustis ja kahte 3-päevast jätkulaagrit, ühte sügise ja teist kevade nädalavahetusel. Ainuüksi koosolemine lastega, keda on puudutanud sarnane traagiline juhtum, loob lapses tunde, et ta ei olegi oma mures üksi, vaid teisi selliseid lapsi on veel. Lisaks igapäevasele toetusgrupile (u 1-2h päevas) elatakse meie laagris tavapärast põnevat laagrielu, kus omal kohal on töötoad, spordiüritused, matkad, esinemised ja põnevad külalised. Soovitame kindlasti lugeda laagris käinud laste ning vanemate tagasisidet ja soovitusi siit kodulehelt.

  Mida tähendab leinatoetuslaager?
 • Tavaliselt on laagris kooliealised lapsed, seega kõige nooremad 7-8-aastased ja kõige vanemad 17-18-aastased. Hea, kui lapsel on esimene kooliaasta läbitud. Väiksemate laste puhul on vanusest olulisem küpsus ja valmisolek olla nädal aega kodunt eemal. Samuti eeldame, et lapse harjumused ja oskused oleksid laagrile kohased (iseseisev riietumine, hügieen jms). Laagri päevad on pikad. Rohkelt aktiivseid tegevusi ja erinevaid muljeid võivad olla väikestele lastele väsitavad.

  Kui vanad lapsed laagris osalevad?
 • Kokku on laagris korraga 40 kuni 45 last ja 11-12 täiskasvanut. Lapsed on jaotatud 5 vanusegruppi (igas grupis 7 kuni 9 last ja kaks kogenud grupijuhti).

  Kui palju lapsi seal korraga on?
 • Laagrisse pääsemiseks peab meiega kontakti võtma kas pere ise, kohaliku omavalitsuse spetsialist, õpetaja, perearst või sõbrad. Sellise info kogumiseks ja läbitöötamiseks on meil kahekümne aastaga välja kujunenud toimiv süsteem. Edasiselt lepime kokku kohtumise, vestleme kõigest laagriga seonduvast, nii grupitööst kui sellest, mida toredat ja huvitavat laagrites tehakse ja otsustame koos laagri vajalikkuse ja võimaluse üle.

  Kuidas sinna laagrisse pääseb?
 • Peredele on laagrites osalemine tasuta. Laagriprogrammis osalevate laste majutuse ja toitlustuste kulud katavad üldjuhul kohalikud omavalitsused ja muude tegevuste finantseerimiseks kirjutame iga aasta erinevaid projekte (näiteks Hasartmängumaksu Nõukogule) ning loodame ettevõtete ja eraisikute annetustele.

  Mis laagris osalemine maksab?
 • Laagrid toimuvad Harjumaal, laagrikeskuses TALU - http://www.eelk.ee/talu

  Kus laagrid toimuvad?
 • Meil on palju väga erinevaid, lastele ja noortele huvipakkuvaid ja toredaid laagritegevusi – loovust arendavad töötoad (savivoolimine, paelte punumine, küünalde kaunistamine, portselani maalimine, viltimine, ehete valmistamine ja palju muud), pallimängud, teatevõistlused. Igas laagris käib meil ka põnevaid külalisi. Olulisel kohal on muusika, esinemised, teatrimängud, lugude rääkimine jms. Erinevus tavapäraste laagritega on see, et iga päev toimub grupitöö, kus eakaaslastega saab turvaliselt koos olla. Grupitöös on võimalus rääkida juhtunuga seotud muutustest, jagada oma kogemusi ja kuulata teisi, korrastada mõtteid ja tundeid läbi erinevate tegevuste. Nii saab õppida grupijuhtide ja eakaaslaste toel juhtunuga paremini toime tulema. Grupitöös ei pea tegema midagi, milleks laps või noor valmis pole. Soovitame kindlasti lugeda laagris käinud laste ning vanemate tagasisidet ja soovitusi siit kodulehelt. 16.aastane poiss on meile öelnud: „On hea, et on kus saab ennast välja elada ning ei pea enda mõtteid ja tundeid elu eest varjama ja alla suruma“. 11.aastane tüdruk on kirjutanud: ”On oluline teada, et ma pole ainukene, kellel nii on juhtunud; süütunnet on vähemaks jäänud”.

  Mida seal laagrites tehakse?
 • Tavapäraselt osalevad laagris lapsed, kes on kaotanud ema, isa, õe või venna. Mõnikord võib lapse esmaseks hooldajaks olla aga hoopis keegi muu lähedane. Ka sellisel juhul on laagris osalemine võimalik. Alati enne laagrit kohtume nii lapsega kui tema hooldaja(te)ga ning koos otsustame laagri sobivuse üle.

  Kas ma saan laagrisse ka siis, kui olen kaotanud vanaema või vanaisa?