MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi tuntakse kõige rohkem kui laste ja noorte leinatoetuslaagrite korraldajat. Laagrite ajalugu algab Eestis aastast 1995 ning on järjepidevalt kestnud tänaseni.

Kuidas alustasime?

Peale „Estonia“ hukku 1994.a. alustasid Eestis esmakordselt tööd laste leinatoetusgrupid. Lapsed, kes gruppides osalesid, avaldasid soovi kokku saada teistega, kes on samalaadses olukorras. Sellest mõttest juhituna korraldasime 1995. a-l esimese suvelaagri suurõnnetuses vanema või õe/venna kaotanud lastele ja noortele.

Tänaseks oleme läbi viinud ligi 80 laagrit, millest on psühholoogilist abi saanud väga erinevatel põhjustel lähedase kaotanud lapsed ja noored (rohkem kui 1050 last ja noort).

Kellele?

Leinatoetuslaagrid on lastele ja noortele vanuses 7 kuni 18 aastat, kelle perekonnas on keegi lähedane surnud peamiselt viimase kahe aasta jooksul.

Miks neid vaja on?

Laste ja noorte lein erineb täiskasvanute leinast. Lapse lein ja masendus võib olla intensiivne, sügav ja täiskasvanu eest varjatud. Sel juhul jääb laps oma valusate tunnete ja mõtetega üksi. Pereliikmete endi üleelamised ja valu, samuti õpetajate puudulikud oskused takistavad last toetamast. Kaotusel on tavaks mõjutada igapäevast elu palju pikema aja jooksul kui arvatakse. Lastel võivad tekkida muutused käitumises, keskendumisraskused, langeda võib õpimotivatsioon. Tugevad tunded, sh mitmesugused hirmud, mida ei osata või pole kellelegi väljendada võivad muuta raskemaks suhtlemise teistega. Noor võib tunda, et teda ei mõisteta. Kaduda võib usaldus maailma ja inimeste vastu.

Laste ja Noorte Kriisiprogrammi spetsialistide mitmeaastane töökogemus on näidanud kuivõrd oluline on pärast pereliikme (ema, isa, õde/vend) kaotust pakkuda professionaalset abi neile lastele ja peredele, kellele ei piisa oma pere toest. Eriti kui tegemist on olnud vägivaldse, traagilise või ootamatu juhtumiga.

Laagrites saavad lapsed toetust eakaaslastelt ning selgitust ja mõistmist grupijuhtidelt. Lapse leina aitab leevendada, kui ta saab oma mõtteid ja tundeid erinevates tegevustes väljendada. Tähtis, et lapsed saaksid tunda end mõistetuna. Et nad saaksid tunda, et nad pole üksi, et teistel on sarnaseid mõtteid ja tundeid. Neile õpetatakse erinevaid võtteid oma tunnete ja mõtete ohjamiseks. Sel moel on lootus, et lapsed ja noored saavad oma igapäevaelus paremini hakkama.

Pakume lastele ja noortele osalemist aastases programmis, mis sisaldab individuaalseid kohtumisi pereliikmetega, 4-päevast laagrit suvel ja kolme 2-3 päevast jätkulaagrit sügisel, talvel ja kevadel. Aktiivse laagriprogrammiga saab aastaks liituda kuni 45 last üle Eesti.

Mida laagrites teeme?

Tegevuslikuks põhimõtteks on tavapärase huvitava laagrielu (loovad tegevused, sportimine,
kohtumised toredate külalistega jm) ja psühholoogilise toetusgrupi ühendamine. Igal päeval toimub sõltuvalt vanusest kuni 2 tunnine grupitöö. Ülejäänud aja veedame koos lastega loovates ja arendavates ühistegevustes.

Töö laste leinatoetusgrupiga põhineb metoodikal, mis on välja töötatud M. Heegardi, W. Wordeni (USA), A. Dyregrovi (Norra) jt. materjalide põhjal Rootsi lastekaitseorganisatsioonis Rädda Barnen. Koolitustes omandatud teoreetiliste teadmiste ja oma laagripraktika tulemusena oleme kujundanud Eesti oludele sobiva laste leinatöö metoodika. Meile teadaolevalt korraldatakse analoogilisi laagreid USA-s (näit. The Grief Connection Louisvilles), Inglismaal (Camp Winston), Iirimaal (Camp Patrik) ja Norras.

Kellega koos?

Nii toetusgruppe kui ka laagri ühistegevusi viib läbi spetsiaalse koolituse saanud meeskond, kellest enamusel on väga pikaajaline kriisi-, leina- ja traumatöö kogemus. Lisaks on laagrites ka tublid vabatahtlikud, kes aitavad sisustada vaba aega. Igati hinnatav on, et laagrimeeskonnas on mitmed endised leinatoetuslaagris osalenud noored. Vt. ka MTU Laste ja Noorte Kriisiprogrammi liikmed.

Toimunud laagritest

Laagrid on toimunud alati loodukaunis kohas, kus on  laialdased võimalused erinevateks tegevusteks, kus saab korraldada nii kogu laagri ühisüritusi kui ka igapäevast grupitööd. Esimeste aastate laagrid viidi läbi Lepanina Motellis, hilisemalt oleme olnud Otepää Matkakeskuses, Jõulumäel, Pariisi Puhkekülas, Paunküla spordibaasis. Viimasel kümnel aastal on meie heaks partneriks ja majutajaks olnud Lastekaitseliidu Pivarootsi lastelaager.

Grupijuhtideks on olnud Maire Riis, Merike Sarapuu, Ruth Raielo, Pille Isat, Tuuli Vellama, Naatan Haamer, Aivar Simmermann, Kaupo Jõeveer, Sirje Rass, Ivo Raenok, Tiiu Meres, Ivika Põldsepp, Valter Maatee, Ülo Vihma, Andres Laanemets, Ivo Varts, Jaak Känd, Owe Petersell, Tõnno Jonuks, Andres Kask, Lea Kalvo, Aet Lass, Hailii Õllek, Helar Peterson.

Vaba aja juhtideks on olnud Uku Presmann, Kalle Viik, Raivo Ilmsalu.

Galerii

 

Pilt1
Pilt1
01-saabumine
01-saabumine
02-brittimuts
02-brittimuts
03-tudrukud-kruuse-varvimas-2
03-tudrukud-kruuse-varvimas-2
03-tudrukud-kruuse-varvimas
03-tudrukud-kruuse-varvimas
03-tudrukud-taldrikuid-varvimas
03-tudrukud-taldrikuid-varvimas
04-lipuvaljak
04-lipuvaljak
06-poiss
06-poiss
09-tants
09-tants
10-kostyymid
10-kostyymid
10-meisterdamine
10-meisterdamine
11-naer
11-naer
12-bussireis
12-bussireis
12-naer-2
12-naer-2
13-jalgpall-2
13-jalgpall-2
13-jalgpall
13-jalgpall
14-vorkpall
14-vorkpall
15-poni
15-poni
djembe
djembe
jalka
jalka
motikad
motikad
naitus
naitus
tootuba
tootuba
tv3
tv3