Käesolevad projekid

sotsmin vapp est 78px        sisemin vapp est 78px

Riigile strateegilise partnerina 2020. kuni 2022. aastal pakume leinatoetusprogrammi lähedase kaotanud lastega peredele. Aastatel 2020-2021 toome Eestisse pilootprojektina raskelt traumeeritud lastevanemate toetusprogrammi "Daring to care".
Toetajad: Sotsiaalministeerium, Siseministeerium

2017, 2018, 2019

hasartmangumaksu-noukogu 200

Hasartmängumaksu Nõukogu poolt rahastatud projekt “Lähedase pereliikme kaotanud laste rehabilitatsioon vaimse tervise mõjutajana” summas  70 000€

Projektitegevused viiakse läbi 01.02.2017-31.12.2017; 01.02.2018-31.12.2018, 01.02.2019-31.12.2019

Projekti põhitegevusteks on lähedase pereliikme kaotanud laste ja nende vanemate nõustamine, intensiivsed leinatöösessioonid (tuntud kui leinatoetuslaagrid) lastele (kokku 14 päeva aastas), täiskasvanud pereliikmete grupitööd, individuaalne traumateraapia jm. Kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatele ning vaimse tervise spetsialistidele viime aasta jooksul läbi tasuta koolituspäevi ja supervisiooni.  

2016

hasartmangumaksu-noukogu 200

Hasartmängumaksu Nõukogu poolt  rahastatud projekt “Lähedase pereliikme kaotanud laste rehabilitatsioon vaimse tervise mõjutajana” summas  69 956€

Projektitegevused toimusid  01.02.2016 – 31.12.2016

Projekti põhitegevusteks oli  lähedase pereliikme kaotanud laste ja nende vanemate nõustamine ja traumateraapia, intensiivsed leinatöösessioonid (tuntud kui leinatoetuslaagrid)  lastele kolmel korral, kokku 14 päeva, Viisime läbi toetusgrupid täiskasvanud pereliikmetele ja kaotust kogenud eelkooliealiste laste vanematele. Kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatele ning vaimse tervise spetsialistidele korraldasime 8 tasuta koolituspäeva ja supervsiooni.

NATO Charity Bazaar

The NATO Charity Bazaar ASBL (NCB) “Metoodiliste materjalide hankimine laste leina- ja traumatööks” summas 3900€

Projektitegevused toimusid 01.01.2016-31.12.2016

Projekti toel hangiti rahvusvahelistest keskustest (Suurbritannia, USA jt) erinevatele vanusegruppidele  individuaal- ja grupitööks kaasaegseid metoodilisi materjale, mida saab kasutada nõustamisprotsessis, leinatöös  ja traumateraapias.

2015

hasartmangumaksu-noukogu 200

Hasartmängumaksu Nõukogu poolt  rahastatud projekt “Lähedase pereliikme kaotanud laste rehabilitatsioon vaimse tervise mõjutajana” summas 61 883€

Projektitegevused toimusid  01.02.2015 – 31.12.2015

Projektitegevused olid suunatud lähedase pereliikme kaotanud lastega peredele. Aasta jooksul toimusid intensiivsed leinatöösessioonid (e. laste leinatoetuslaagrid) kolmel  korral, kokku 14 päeva. Lisaks toimusid individuaalnõustamised leina kogenud lastele ja nende vanematele. Pilootprojektina  toimusid õpetuslikud toetusgrupid eelkooliealiste, leina kogenud laste vanematele.

2014

hasartmangumaksu-noukogu 200

Hasartmängumaksu Nõukogu poolt  rahastatud projekt  “Lähedase pereliikme kaotanud laste rehabilitatsioon vaimse tervise mõjutajana” summas 45 000€

Projektitegevused toimusid 1.02.2014-31.12.2014

 Projekti  sisuks oli  lähedase pereliikme kaotanud lastega perede psühholoogiline nõustamine, abistamine ja jõustamine. Meetoditeks individuaalne leina- ja traumatöö nii lastele kui nende täiskasvanud pereliikmetele, 40 lapse osalemine kolmes leinatoetuslaagris ja täiskasvanud pereliikmete toetusgrupid.

2013

KYSK 215

"Muutume võimekamaks, kui vabatahtlikel on võimalus!"

Oktoober 2012 kuni aprill 2013 – 5625,2 €
Erinevate vabatahtlike gruppide kaasamiseks ja motiveerimiseks.
Projekti rahastas regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühenduse Sihtkapital.

MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi poolt ellu kutsutud projektiga „Muutume võimekamaks, kui vabatahtlikel on võimalus!" loodi paremad võimalused lähedase pereliikme kaotanud laste abistamiseks ja võimalike probleemide ennetamiseks. Projekti eesmärkideks oli ühingu efektiivsem ja ressursse säästvam toimimine erinevate vabatahtlike gruppide kaasamise kaudu ning Eesti ühiskonnas kodanikuaktiivsuse võimaluste avardamine ning vabatahtliku töö propageerimine.

Meie peamisteks töövormideks leina kogenud lastega perede abistamisel on olnud leinatoetuslaagrid, kus lapsed ja noored osalevad leinatoetusgruppide töös, pakume ka toimetulekut ning loovust arendavaid tegevusi ning nõustamist. Ühing omab juba 17-aastast kogemust ja aktiivselt on programmis osalenud ca 700 last ja noort. Kõik teenused on peredele tasuta.

Kuna kõiki projektitegevusi viivad ühingu liikmed  läbi täismahuga põhitöö kõrvalt, on meie organisatsiooni meeskonna ajaressurss väga piiratud. Enamus liikmeid elab Tallinnas ja Tartus, mistõttu ka peredega otsesuhtlemine maapiirkondades on keeruline.

Üha rohkem oleme tajunud vabatahtlike kaasamise vajadust, kes saaksid ühingu arengus ja igapäevatoimimises kaasa lüüa assisteerimisel, peredega suhtlemisel ja esmasel programmi tutvustamisel, ürituste organiseerimisel, kampaaniate läbiviimisel, tõlkimisel, kodulehekülje kaasajastamisel jm.

Nimetatud tegevuste hõlbustamiseks oleme projekti toel koostanud korraliku vabatahtlike kaasamise, hoidmise ning motiveerimise kava. Moodustatud on laagris osalenud noortest Vilistlaskogu,  programmis osalenud täiskasvanud pereliikmetest Vanemate Kogu ja lastega töötavatest spetsialistidest Koostöökogu. Projekti toel on toimunud vabatahtlikele 4 koolituspäeva. Edasine rõhk on vabatahtlike motiveerimisel, kinnistamisel ja nende aktiivsuse hoidmisel ja tõstmisel.

Kui oled huvitatud vabatahtliku tööst meie programmi juures, kirjuta See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..


KYSK 215

"Annetused aitavad aidata"

Juuni 2012 kuni märts 2013 - 4887,4 €
Annetuste kogumise ning praktilise rakenduskava väljatöötamine ja elluviimine
Projekti rahastas regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) toetas meie projekti  „Annetused aitavad aidata" summas 4887,4 eurot. Projekt kestis juuni 2012 kuni märtsini 2013.

Projekti tegevustega   loodi paremad võimalused lähedase pereliikme kaotanud laste abistamiseks ja probleemide ennetamiseks. Projekti eesmärkideks oli ühingu tuluosa suurendamine annetuste kaudu ning koos annetajate teadlikkuse kasvuga parandada ka annetus- ja heategevuse väärtustamist Eestis.

Meie peamisteks töövormideks leina kogenud lastega perede abistamisel on olnud leinatoetuslaagrid, kus lapsed ja noored osalevad leinatoetusgruppide töös, pakume ka toimetulekut ning loovust arendavaid tegevusi ning nõustamist. Kõik teenused on peredele tasuta. Kuna programmi rahastamine on läbi aastate olnud heitlik ja vaatamata jõupingutustele puudub riiklik püsifinantseerimine, siis peamised vahendid laste ja perede abistamiseks tulevad vabaühendustele suunatud projektidest, kohalikelt omavalitsustelt, osutatud teenustest ning annetustest. Iga-aastaselt on annetuste osa ühingu eelarves olnud marginaalne (eraisikutelt ca 1,5% eelarvest, juriidilistelt isikutelt 4-6%) ning üheks võimaluseks tegevuse jätkusuutlikkuse kindlustamisel näemegi annetuste osa suurenemist. Senised kogemused on kinnitanud, et annetamisprotsessis on kõik osapooled - annetajad, teenust saavad pered ja meie teenuse pakkujana - tundnud rahulolu ja positiivseid emotsioone.

Projekti toel toimus meie kodulehe uuendamine, korraldasime koos Vilistlaskogu liikmetega erinevaid mõttetalguid, viisime ellu annetuste kogumise kampaaniaid ning valmisid olulised trükimaterjalid (ühingu tegevust tutvustav voldik, annetuste kogumise flaier, tänukiri annetajatele), mida levitatakse erinevate ürituste käigus nii praegustele kui potentsiaalsetele annetajatele. Projekti tulemusena valmis ka annetuste kogumise plaan ja konkreetsem tegevuskava edaspidiseks. Avatud on ka annetustelefon 9006905.


hasartmangumaksu-noukogu 200

„Lähedase pereliikme kaotanud laste rehabilitatsioon“

Veebruar 2013 kuni detsember 2013
Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Projekti  eesmärgiks  on lähedase pereliikme kaotanud lastega perede psühholoogiline nõustamine, abistamine ja jõustamine, kus lähedas(t)e surma tõttu on pereliikmed sattunud keerulisse psühholoogilisse, sotsiaalsesse ja/või majanduslikku olukorda ning traumaatiline sündmus veelgi süvendab paljude perede niigi probleemset toimetulekut (majandusraskused, tööpuudus, puudlulikud oskused jms).

 

Projekti toel viiakse läbi esmased nõustamised leina kogenud lastega peredele ja  kuni 45 lapsel ja noorel on võimalus osaleda  leinatoetusgruppide töös (augustis 2013 Pivarootsis toimuvas leinatoetuslaagris).

Projektid