Igal aastal sureb Eestis rohkem kui 400 inimest, kellel on alaealised lapsed ja vanema kaotab üle 500 lapse.

Lähedase pereliikme kaotanud laste hulk on aga märkimisväärselt suurem, kuna nendes numbrites ei kajastu õe-venna või kasuvanema kaotanud lapsed.

Paljud juhtumitest on olnud väga ootamatud ja seotud traumaatiliste aspektidega – õnnetused, enesetapud, vägivald, ootamatu on ka äkksurm.

2016. aastal suri õnnetusjuhtumite tõttu Eestis 588 inimest (sõidukiõnnetused, uppumised, tulekahjud, mürgistused, kukkumised jm), enesetapu sooritas 183 inimest ja ründe tõttu hukkus 32 inimest. Paljude juhtumitega on seotud lapsed ...

/Allikas: Statistikaamet 2018/

Laste leinatoetuslaagritest:

Alates 1995. aastast oleme tänaseks korraldanud 65 leinatoetuslaagrit ja neis on osalenud ca 1000 last ja noort. Veelgi suurem hulk lapsi, noori ja nende pereliikmeid on saanud individuaalset nõustamist, toetust ja/või teraapiat. Laste ja perede rahulolu on suur. Seda tõestavad meie poolt läbi viidud küsitlused:

2017.a. ja 2018.a. sügisel uurisime meie leinatoetusprogrammi tõhususust. Küsitluse tulemusena näeme, et ...

... 98% lastest tunnistas, et neil on olnud leinatoetuslaagritest kasu
... samuti 99% lapsi soovitab seda laagrit ka teistele lastele, kel on keegi surnud
... 93% kinnitas, et grupitööd leinatoetuslaagrites on neid aidanud ja tunnistanud, et teiste sarnase kogemusega lasteg ja noortega koosolemine on neid aidanud
... 88 % lastest teab nüüd paremini, kuidas käituda nii, et nad ise ega ka teised haiget ei saaks
... 84% lastest ja noortest tunnistas, et saavad oma tunnetest ja mõtetest paremini aru ja murest rääkimine on neid aidanud (90%)
... 83% lastest saab oma tunnetest ja mõtetest vabamalt rääkida
... 93% lastest on tunnistanud, et neile meeldis nii laagrikoht, seal toimunud grupitööd ja vaba aja üritused.
... 99% lastest on laagritest leidnud uusi sõpru!
... 95% lastevanematest tunnistas, et nende laps on saanud laagritest kasu ja 88% saab oma lapsegarasketel teemadel lihtsamini rääkida. Lastevanemate soovitusindeks leinatoetusprogrammile on 9,8!

/Allikas: Laste ja Noorte Kriisiprogramm MTÜ, küsitlused 2017-2018/